Kata Heian Shodan je prva v seriji Heian kat. Navadno se jo učimo kot drugo kato, takoj za najbolj osnovno, Taikyoku Shodan. Potrebno jo je znati na polaganju izpita za rumeni pas(8. KYU), redno pa jo vadijo vsi, tudi mojstri.

Izvor kate Heian Shodan

Kato Heian Shodan, je razvil Mojster Yastasune Itosu. Je prva uradna začetniška Shotokan kata, ki predstavlja temelj za učenje vse preostalih kat, zaradi česar je tudi najpomembnejša kata, ki se jo naučimo.

Čeprav jo je razvil Mojster Itosu, ima kata Heian Shodan(in tudi ostale Heian kate) izvor na Kitajskem, ki izhajajo iz starih form imenovanih Channan.

Struktura kate Heian Shodan

V njej se pojavita osnovna stava “zenkutsu-dachi” in “kokutsu-dachi” z blokadami “gedan-barai”, “age-uke” in “shuto-uke”. V kati najdemo tudi kompleksnejši element “tetsui”, ki ga spremlja sprememba centra gravitacije telesa.

Kot v vsaki kati je tudi v tej pomeben pravilen timing. Najbolj opazen je pri treh blokadah “age-uke” in pri treh udarcih “oi-tsuki”. 

Dolžina kate je 40 sekund in vsebuje 21 gibov.

Pomen kate Heian Shodan

Kata postavi temelje in osnovo za vse ostale Shotokan kate. Z učenjem nadaljnjih kat lahko nadaljujemo šele, ko zares obvladamo to kato.

Heian Shodan se prevede kot “Mirni um – I. stopnja”. V mnogo pogledih simbolika “Heian” kat predstavlja duh in naravnanost, ki spremlja Karate-Do kot borilno veščino. Zato je zbirka teh petih “Heian” zelo pomembna, saj predstavlja temelj znanja in Karate-Do filozofije.