Kratka zgodovina SHOTKAN Karate-do-ja

Manabu Murakami, 7. dan
Manabu Murakami, 7. dan

Prvi zapis besede Karate je bila kitajska pismenka, ki je pomenila kitajska roka. V začetku 20. stol. je to pismenko nadomestila Kara s pomenom praznina. Kara – Karate kot tehnika, ki dopušča obrambo z golimi rokami in pestmi, brez uporabe orožja. Kara- jasnost duha in čistost misli omogoča razumeti to, kar prejemamo. Kara- vedno na mestu, ko je pod vprašajem pravičnost. Samo takrat, ko smo v sebi ponižni in navzven nežni se pogum izraža v svoji moči, da lahko zavaruje pravičnost. Kara- oblika je praznina, praznina sama je oblika-to je osnovno jedro vseh borilnih veščin. Beseda Te pomeni pest, torej Prazna pest, bistvo borilne veščine KARATE. Mojster Funacoshi Gichin, doma z Japonskega otoka Okinawe je veščino KARATE vzel pod svojo »streho« saj je združil kar nekaj starodavnih okinavskih veščin. Začeli so jo imenovati SHOTOKAN to pomeni Funacoshijeva hiša, SHOTO je namreč psevdonim mojstra Funacoshija in pomeni valovanje borovcev v vetru, KAN pomeni hiša. TOvalovi. Mojster Funacoshi Gichin je sodobni KARATE v Tokyu prvi javno predstavil in ga zaradi velike priljubljenosti začel uradno poučevati. Karate se je uveljavil na večini japonskih univerz.
Sensei Tsutomu Ohshima je leta 1952 ustanovil Karate šolo v Los Angelesu v Kaliforniji, kjer je študiral na tamkajšnji univerzi. Tudi drugi učenci mojstra Funacoshija so odšli po svetu in poučevali to veščino. Sčasoma je postala svetovno priljubljena in še vedno stoji na trdnih temeljih tradicije z modernimi času pridobljenimi izkušnjami. Leta 1977 je Kancho Kanazawa ustanovil skupaj s svetovno znanimi mojstri S.K.I.F., kar označuje vse prvine Shotokan Karate Do borilne veščine-športa, saj se njihov ustanovitelj drži osnovnih tradicionalnih načel po njegovem mentorju senseiu Nakajami in učitelju Funacoshiju.. V federacijo je vključenih več kot 130 držav iz vseh celin. Vse članice so aktivne, kar se vidi na področju tekmovanj svetovnega in celinskega fonuata. Družijo jih tudi redno organiziranje seminarjev. ki omogoča nenehni razvoj znanja in novih spoznanj. Po razpadu Jugoslavije, se je Slovenija v zvezo vključila leta 1992. Glavni sensei je Ivan Čerič, ki s pomočjo izvrstnih inštruktorjev sega v sam svetovni vrh te zveze. Člani klubov SKIF zveze sodelujejo na vseh pomembnih tekmovanjih in posegajo po najvišjih rezultatih.

SLOVENIJA 2014

Šport- borilna veščina

Psihofizična moč, pretkanost in tehnika so se prenesli v športne boje, kjer so postavljena pravila kaj se sme in kaj ne. Za kar poskrbijo sodniki in organizatorji tekmovanj. S tem je doseženo, da nihče ni poškodovan in ima poraženec možnost ponovnega boja, tako je dokazovanju in egu pot odprta.

tekmovanje v katah ekipno
Tekmovanje v katah ekipno