Karate-Do klub Funacoshi Gichin Ljubljana v letu 2022/23 vpisuje nove člane – več informacij.