Ozrimo se k mladini

  Danes je zaradi virtualnega oklepa in globalizacije zasedenosti uma, težko dobiti mladega človeka, ki je končal osnovno šolanje, v telovadni prostor. Tisto težko, bi lahko zaokrožili z zanimanjem ali pritegom k nečemu, kar bi mladca potegnilo k privrženosti telesnokulturne vadbe. Čemu je nasploh potrebna telesna vadba, če sem pa zdrav. Tako jih čuti večina […]