Kata Heian Yondan

Heian Yondan, ńćetrta v seriji in izredno priljubljena kata, lahko ji reńćemo kar “kraljica Heian kat”.

Struktura kate Heian Yondan

Heian Yondan predstavi nov tip ritma pri treningu kat in ima zelo zanimive kontraste od globokih, pońćasnih do izjemno ostrih in hitrih gibov.V kati je veliko novih tehnik kot so: juiji-uke, Shuto-uchi, kakewake-uke in hiza-geri. Izpopolnitev teh tehnik je pomembno za nadaljnje uńćenje kat.

Pomen kate Heian Yondan

Kontrast med pońćasnim in hitrim ritmom nam pomaga razviti kontrolo telesa. To pomeni, da med kato ne hitimo in da je ne poskuŇ°amo narediti v eni sapi. Kontrola pomeni, da je med izvajanjem kate pravilen ritem, je na dolońćenih mestih telo popolnoma mirno, se praktińćno ustavi, pomembno je pravilno dihanje… Kata nam pomaga pri vsem tem, Ň°e posebno pa dobimo obńćutek pri noŇĺnem gibanju in sposobnosti obvladovanja noŇĺne in rońćne tehnike hkrati(sinhrono).

Videoposnetka kate Heian Yondan: