Kata Heian Shodan

Kata Heian Shodan je prva v seriji Heian kat. Navadno se jo uńćimo kot drugo kato, takoj za najbolj osnovno, Taikyoku Shodan. Potrebno jo je znati na polaganju izpita za rumeni pas(8. KYU), redno pa jo vadijo vsi, tudi mojstri.

Izvor kate Heian Shodan

Kato Heian Shodan, je razvil Mojster Yastasune Itosu. Je prva uradna zańćetniŇ°ka Shotokan kata, ki predstavlja temelj za uńćenje vse preostalih kat, zaradi ńćesar je tudi najpomembnejŇ°a kata, ki se jo nauńćimo.

ńĆeprav jo je razvil Mojster Itosu, ima kata Heian Shodan(in tudi ostale Heian kate) izvor na Kitajskem, ki izhajajo iz starih form imenovanih Channan.

Struktura kate Heian Shodan

V njej se pojavita¬†osnovna stava “zenkutsu-dachi” in “kokutsu-dachi” z blokadami “gedan-barai”, “age-uke” in “shuto-uke”. V kati najdemo tudi kompleksnejŇ°i element¬†“tetsui”, ki ga spremlja¬†sprememba centra gravitacije telesa.

Kot v vsaki kati je tudi v tej pomeben pravilen timing. Najbolj opazen je pri treh blokadah¬†“age-uke” in pri treh udarcih¬†“oi-tsuki”.¬†

DolŇĺina kate je 40 sekund in vsebuje 21 gibov.

Pomen kate Heian Shodan

Kata postavi temelje in osnovo za vse ostale Shotokan kate. Z uńćenjem nadaljnjih kat lahko nadaljujemo Ň°ele, ko zares obvladamo to kato.

Heian Shodan se prevede kot “Mirni um –¬†I. stopnja”. V mnogo pogledih simbolika “Heian” kat predstavlja duh in naravnanost, ki spremlja Karate-Do kot borilno veŇ°ńćino. Zato je zbirka teh petih “Heian” zelo pomembna, saj predstavlja temelj znanja in Karate-Do filozofije.