Kata Heian Sandan

Heian Sandan¬†je tretja Heian kata. Kot vse, tudi ta gradi na pridobljenih principih iz prejŇ°njih kat in doda nove, prav tako izjemno pomembne za osvojitev nadaljnjih kat.

Struktura kate Heian Sandan

Kata nas vpelje v veliko novih tehnik, najbolj kompleksna je spust z roko, ki mu sledi udarec¬†tetsui. ńĆeprav je kata za zańćetnike precej teŇĺka nas uńći zelo pomembnih in neizogibnih principov s katerimi se sreńćujemo pri veliko, ńće ne vseh nadaljnjih katah. ŇĹe samo z omenjeno “teŇĺjo” tehniko se lahko nauńćimo ogromno stvari – kontrolo centra ravnoteŇĺja, hitrega obrańćanja telesa in efektivnega generiranja mońći preko lastne telesne mase.

Pomen kate Heian Sandan

V seriji Heian kat je kata Heian Sandan za mnoge, najmanj priljubljena, vendar kljuńćnega pomena obenem. Brez treniranja te kate, ki vsebuje veliko tehnik z obrańćanjem, uporabo stopala in noge kot blok in mońćnega poudarka na stavu Kiba-Dachi, bi kate kot so: Kanku Dai, Tekki in Basai Sho, izvajali veliko manj efektivno in bi se jih veliko teŇĺje zares dobro nauńćili.

 

Videoposnetki kate Heian Sandan: