Heian Yondan, četrta v seriji in izredno priljubljena kata, lahko ji rečemo kar “kraljica Heian kat”.

Struktura kate Heian Yondan

Heian Yondan predstavi nov tip ritma pri treningu kat in ima zelo zanimive kontraste od globokih, počasnih do izjemno ostrih in hitrih gibov.V kati je veliko novih tehnik kot so: juiji-uke, Shuto-uchi, kakewake-uke in hiza-geri. Izpopolnitev teh tehnik je pomembno za nadaljnje učenje kat.

Pomen kate Heian Yondan

Kontrast med počasnim in hitrim ritmom nam pomaga razviti kontrolo telesa. To pomeni, da med kato ne hitimo in da je ne poskušamo narediti v eni sapi. Kontrola pomeni, da je med izvajanjem kate pravilen ritem, je na določenih mestih telo popolnoma mirno, se praktično ustavi, pomembno je pravilno dihanje… Kata nam pomaga pri vsem tem, še posebno pa dobimo občutek pri nožnem gibanju in sposobnosti obvladovanja nožne in ročne tehnike hkrati(sinhrono).

Videoposnetka kate Heian Yondan: